Общественные слушания

Общественные слушания2020-07-09T07:56:54+00:00

Общественные слушания

Настоящим проектная организация ТОО «Energy System Researches» объявляет о проведении общественных слушаний в форме опроса по разделу ОВОС в составе рабочего проекта «Строительство солнечной электрической станции мощностью 50 МВт вблизи поселка Шаульдер Отырарского района Туркестанской области. Объекты первичного строительства» в период с 10.07.2020 по 07.08.2020 года.

Местный исполнительный орган: Акимат Отырарского района. Оралбай Ержан (Руководитель отдела предпринимательства), +77254422099.

Уполномоченная организация по проведению экологической экспертизы: ТОО «ТаразҚұрылысЭксперт».

Заказчик проекта: ТОО «ArmWind», г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достық, здание 18, Усеналиев Таалайбек (менеджер по согласованиям): +7 771 2322444, taalaibek.ussenaliyev@eni.kz

Разработчик проекта: проектная организация ТОО «Energy System Researches», г. Алматы, улица Жамбыла 114/85 офис 243, email info@esr.kz, Малахатько Степан (Главный инженер проекта): +7 701 212 07 39, malakhatko.stepan@esr.kz

Разработчик раздела ОВОС: ТОО «Экологический центр проектирования», г. Тараз, ул. Койгельды, дом 55. Данияр Керим (специалист-эколог): +7 708 5403028.

Электронные версии материалов по ОВОС размещены на сайтах: www.turkistan.gov.kz и www.renewable-energy.kz.

Адрес места для ознакомления с материалами ОВОС в бумажном виде: Отырарский район, пос. Шаульдер, ул.Жибек жолы 25.

Все замечания и предложения принимаются по электронной почте info@esr.kz.

ОВОС можно скачать по этой ссылке

Опросный лист

«Түркістан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылының маңындағы қуаттылығы 50 МВт күн электрстанциясының құрылысы. Бастапқы құрылыс нысандары» жұмыс жобасының қоршаған ортаға әсерді бағалау бөлімі бойынша бойынша «Energy System Researches» ЖШС-гі 10.07.2020-07.08.2020ж аралығында сауал нысанындағы қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы хабарлайды.

Жергілікті атқарушы орган: Отырар ауданы әкімдігі. Оралбай Ержан (Кәсіпкерлік бөлімінің басшысы), +77254422099.

Экологиялық сараптаманы жүргізу жөніндегі өкілетті ұйым: ЖШС «ТаразҚұрылысЭксперт».

Тапсырыс беруші: ЖШС «ArmWind», Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 18 үй, Усеналиев Таалайбек (бекіту менеджері): +7 771 2322444, taalaibek.ussenaliyev@eni.kz

Құжаттаманы әзірлеген: жобалаушы ұйым «Energy System Researches» ЖШС-гі, Алматы қ,, Жамбыл көшесі 114/85 оф. 243, email info@esr.kz, Малахатько Степан (жобаның бас инженрі): +7 701 212 07 39, malakhatko.stepan@esr.kz

 

ҚОӘАБ әзірлеуші «Экологический центр проектирования» ЖШС-гі, Тараз қ., Қойгелді к, 55 үй. Данияр Керім, +77085403028.

Материалдардың электрондық нұсқасы www.turkistan.gov.kz және www.renewable-energy.kz веб-сайттарында қол жетімді.

ҚОӘБ материалдарының қағаз нұсқасымен келесі мекен-жайда танысуға болады: Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы, Жібек Жолы 25.

Барлық түсініктемелер мен ұсыныстар мына электрондық поштаға info@esr.kz қабылданады.

Түркістан облысы Арыс қаласы маңындағы қуаттылығы 5 МВт Задарья-2 күн электрстанциясының құрылысы жұмыс жобасының құрамындағы қоршаған ортаға әсерді бағалау бөлімі бойынша сауал нысанындағы қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы хабарландыру

Түркістан облысы Арыс қаласы маңындағы қуаттылығы 5 МВт Задарья-2 күн электрстанциясының құрылысы жұмыс жобасының құрамындағы қоршаған ортаға әсерді бағалау бөлімі бойынша «KAZ GREEN TEK SOLAR» ЖШС-гі 27.06.2019-26.07.2019ж аралығында сауал нысанындағы қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы хабарлайды.

Жергілікті атқарушы орган: Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы. Еркебай Айдар, +77253359849.

Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: Түркістан облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы.

Тапсырыс беруші: «KAZ GREEN TEK SOLAR» ЖШС-гі, Астана қаласы, Иманбаев көшесі, 2/57, тел: +7 701 6293702, zhakupov.timur@urbasolar.com. Жакупов Тимур Бас директор.

Құжаттаманы әзірлеген: «Экологический центр проектирования» ЖШС-гі, Тараз қ., Қойгелді к, 55 үй.

Материалдардың электрондық нұсқасы мен сауалнама www.renewable-energy.kz және www.turkistan.gov.kz веб-сайттарында қол жетімді. Барлық түсініктемелер мен ұсыныстар мына электрондық поштаға info@esr.kz.

ОВОС можно скачать по этой ссылке

Опросный лист

Объявление о проведении общественных слушаний в форме опроса по разделу ОВОС в составе рабочего проекта «Строительство СЭС Задарья-2 мощностью 5 МВт вблизи города Арысь, Туркестанской области»

ТОО «KAZ GREEN TEK SOLAR» объявляет о проведении общественных слушаний в форме опроса по ОВОС в составе рабочего проекта «Строительство СЭС Задарья-2 мощностью 5 МВт вблизи города Арысь, Туркестанской области» в период с 27.06.2019 по 26.07.2019 года.

Местный исполнительный орган: Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Южно — Казахстанской области. Еркебай Айдар, +77253359849.

Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Туркестанской области.

Заказчик проекта: ТОО «KAZ GREEN TEK SOLAR», г. Астана, ул. Иманбаева 2/57, тел.: +7 701 6293702, zhakupov.timur@urbasolar.com. Жакупов Тимур Ген.директор.

Разработчик проекта ОВОС: ТОО «Экологический центр проектирования», г.Тараз, ул.Койгельды, д.55.

Электронный вариант материалов и опросный лист размещены на сайте www.renewable-energy.kz и www.turkistan.gov.kz.  Все замечания и предложения принимаются на почту info@esr.kz.

Объявление о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний по разделу ПредОВОС в рамках «Разработки предпроектной документации объекта ВИЭ «Солнечной электростанции мощностью 50 МВт вблизи поселка Шаульдер Отырарского района Туркестанской области»

 ТОО «Energy System Researches» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний по разделу ПредОВОС в составе «Разработки предпроектной документации объекта ВИЭ «Солнечной электростанции мощностью 50 МВт вблизи поселка Шаульдер Отырарского района Туркестанской области».

Дата и место проведения слушаний: 25 июня 2019 года  в 11-00 по адресу Туркестанская область, Отырарский район, пос. Шаульдер, ул.Жибек жолы 25.

Местный исполнительный орган: Акимат Отырарского района. Жунисов Абдигали (заместитель акима), +77254421471.

Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Туркестанской области.

Заказчик проекта: UNDP (ПРООН), адрес: г.Нур-Султан, ул. Азербайджан Мамбетова, 24, Сырым Нургалиев (менеджер проекта): +7 777 833 2090, syrym.nurgaliyev@undp.org

Разработчик проекта: генеральный проектировщик ТОО «Energy System Researches» г. Алматы, улица Жамбыла 114/85 оф. 243, email info@esr.kz, разработчик ПредОВОС ТОО «Экологический центр проектирования», г.Тараз, ул.Койгельды, д.55. Данияр Толендиев, +77085403028.

Электронный вариант материалов ПредОВОС размещены на сайтах: www.turkistan.gov.kz и www.renewable-energy.kz.

Адрес места для ознакомления с материалами ПредОВОС в бумажном виде:  Отырарский район, пос. Шаульдер, ул.Жибек жолы 25.

Все замечания и предложения принимаются по электронной почте info@esr.kz.

ПредОВОС можно скачать по этой ссылке

Түркістан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылының маңындағы қуаттылығы 50 МВт күн электрстанциясы ЖЭК объектісінің жоба алдындағы құжаттамасының құрамындағы қоршаған ортаға әсерді алдын ала бағалау бөлімі ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы хабарландыру

Түркістан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылының маңындағы қуаттылығы 50 МВт күн электрстанциясы ЖЭК объектісінің жоба алдындағы құжаттамасының құрамындағы қоршаған ортаға әсерді алдын ала бағалау бөлімі бойынша «Energy System Researches» ЖШС-гі ашық отырыс нысанындағы қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы хабарлайды.

Тыңдауларды өткізу күні және орны: 2019 жыл 25 маусым сағат 11-00, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы, Жібек жолы көшесі 25.

Жергілікті атқарушы орган: Отырар ауданы әкімдігі. Жүнісов Әбдіғали (әкім орынбасары), +77254421471.

Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган: Түркістан облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы.

Тапсырыс беруші: UNDP (ПРООН), Нұр-Сұлтан қаласы, Әзірбайжан Мамбетов көшесі, 24. Сырым Нұрғалиев (жоба жетекшісі): +7 777 833 2090, syrym.nurgaliyev@undp.org

Құжаттаманы әзірлеген: бас жобалаушы «Energy System Researches» ЖШС-гі, Алматы қ,, Жамбыл көшесі 114/85 оф. 243, email info@esr.kz, ҚОӘАБ әзірлеуші «Экологический центр проектирования» ЖШС-гі, Тараз қ., Қойгелді к, 55 үй. Данияр Толендиев, +77085403028.

Материалдардың электрондық нұсқасы www.turkistan.gov.kz және www.renewable-energy.kz веб-сайттарында қол жетімді.

ҚОӘАБ материалдарының қағаз нұсқасымен келесі мекен-жайда танысуға болады: Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы, Жібек Жолы 25.

Барлық түсініктемелер мен ұсыныстар мына электрондық поштаға info@esr.kz қабылданады.

Объявление о проведении общественных слушаний в форме опроса по разделу ОВОС в составе рабочего проекта «Солнечная электростанция мощностью 100 МВт в районе города Капшагай Алматинской области»

ТОО «ENEVERSE KUNKUAT» объявляет о проведении общественных слушаний в форме опроса по ОВОС в составе рабочего проекта «Солнечная электростанция мощностью 100 МВт в районе города Капшагай Алматинской области».

Местный исполнительный орган: Акимат города Капшагай.

Государственный орган по проведению государственной экологической экспертизы: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза»).

Заказчик проекта: ТОО «ENEVERSE KUNKUAT», г. Алматы, ул. Маркова 22/21, тел.: +7 707 555 60 00, panel15@mail.ru. Е.Шамшарип Генеральный директор.

Разработчик проекта ОВОС: ТОО «Экологический центр проектирования», г. Тараз, ул. Койгельды, д.55.

Электронный вариант материалов и опросный лист размещены на сайте http:// renewable-energy.kz/.  Все замечания и предложения принимаются на почту info@esr.kz, panel15@mail.ru.